4-Sunduğu Eğitim ve Danışmanlıklar

Temel Eğitmenlik Konuları

Kişiler ve Kurumlar İçin Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Oluşturma Seminerleri
o Kişiler ve Kurumlar İçin Bilgi Güvenliği, Sistem ve Strateji Geliştirme
o Kişisel ve Kurumsal Hayatta Bilgi, Belge, Kriz ve Risk Yönetimi
o Kişisel ve Kurumsal Hayatta Etkin Liderlik ve Yönetim Teknikleri
o Kurumlar İçin TRİZ Odaklı Yaratıcı Düşünme Teknik Eğitimi
o Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Markalaşma
o İnsanları Okuma ve Yalanları Anlama Sanatı
o Temel ve İleri Düzey İkna ve Etkileme Teknikleri
o Üstün Yetenekli Çocukların ve Ailelerinin Eğitim ve Danışmanlığı
o Beyin, Süper Öğrenme ve Hafıza Geliştirme Teknikleri
o Mateterapi  Teknikleri İle Etkin Matematik Eğitimi
o Matematiksel ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (ASIT, SWAP, TRIZ, 8m)
o Diğer Kişisel Gelişim Programları (Zaman Yönt., Stres Yönt, Motivasyon vs)

 

Temel Danışmanlık Konuları

  • Matematik Sevgisini ve Başarısını Arttırma Programı (MATETERAPİ ®)
  • Yaratıcı Düşünme ve Sorun Çözme Teknikleri (DAHİHANE ®)
  • Sınavlara Hazırlıkta Anababa ve Öğrenci Rehberliği
  • Hafıza Teknikleriyle Öğrenme ve Beyin Gelişimi
  • Üstün Yetenekli Çocukların Özel Eğitimi
  • İleri Hitabet, İkna ve Hazırcevap Teknikleri

Eğitimci-Yazar-Mentör